Αδειες Μισθωτών Επιδόματα Αδείας

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στο ίδιο εργοδότη με σύμβαση ή σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους.

Στο μισθωτό είτε είναι υπάλληλος είτε εργάτης κατά τον πρώτο ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο προσλήφθηκε, υποχρεώνεται η επιχείρηση να του χορηγήσει μέχρι την 31.12 του πρώτου έτους αναλογία- ποσοστό σε ημέρες άδειας και επίδομα αδείας με βάση το χρονικό διάστημα που ασχολήθηκε ο μισθωτός σ’ αυτό το πρώτο έτος, ακόμη και αν ο μισθωτός δεν θέλει να πάρει την άδεια αυτή. Η αναλογία της άδειας αυτής υπολογίζεται πάνω στις 20 ημέρες (για πενθήμερη απασχόλησης) ή πάνω στις 24 εργάσιμες ημέρες (για εξαήμερη απασχόλησης). Φυσικά, σε περίπτωση απόλυσης του μισθωτού μέσα στο πρώτο ημερολογιακό έτος, δικαιούται αυτός άδεια 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης και άλλα 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης ως επίδομα αδείας. Με τον περιορισμό όμως να μην του επιδόματος να μην υπερβαίνει το μισθό ή τα 13 ημερομίσθια .

Στο δεύτερο ημερολογιακό έτος θα πρέπει να του χορηγηθεί η άδεια αναλογικά ή ολόκληρη μέχρι τις 31.12 του δεύτερου αυτού έτους και η οποία άδεια πρέπει να είναι συνολικά 21 εργάσιμες ημέρες (για  πενθήμερη απασχόλησης) ή 25 εργάσιμες ημέρες (για εξαήμερη απασχόλησης). Δηλαδή κατά τον δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται και αν θέλει μπορεί να πάρει και αναλογική άδεια και το επίδομα αδείας του, όπως αυτά του αναλογούν κατά το χρόνο της απασχόλησης του στον ίδιο εργοδότη.

Στο τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη, ο μισθωτός δικαιούται να πάρει ολόκληρη την ετήσια άδεια του μέσα σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο του έτους αυτού. 22 εργάσιμες ημέρες (για πενθήμερες απασχόλησης) και 26 εργάσιμες ημέρες ( για εξαήμερες απασχόληση). Δηλαδή μετρά την συμπλήρωση δυο ημερολογιακά έτη ο εργαζόμενος δικαιούται 22 εργάσιμες για πενθήμερη εργασία και 26 εργάσιμες για εξαήμερη.

Στη πράξη:

Έστω εργαζόμενοι Α, Β και Γ πλήρους απασχόλησης σε επιχείρηση 5νθήμερης λειτουργίας, με ημερομηνία πρόσληψη ο Α την 01/01/2014 ο  Β  την 01/07/2012 και ο Γ 30/10/2013 έχοντας συνολικά 15 προϋπηρεσίες σε άλλους εργοδότες, τότε δικαιούνται κανονική άδεια ως εξής:

  • Ο εργαζόμενος Α: 3μήνες*20/12 ≡ 5ημ. (1ο ημερολογιακό έτος)
  • Ο εργαζόμενος Β: 21 ημ. (3ο ημερολογιακό ετος, <24 μήνες)
  • Ο εργαζόμενος Γ: 3μήνες* 25/12≡17 ημ. (2ο ημερολογιακό έτος> 12 έτη)

 

 

 

achievement