Γιατί δεν θα έπρεπε να λέγεται ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, αλλά θα έπρεπε να λέγεται φόρος υπερπροστιθέμενης αξίας

Γράφει και αναλύει ο Σοφοκλής Κωτούλας
Οικονομολόγος, Εισηγητής Σεμιναρίων, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Γιατί δεν θα έπρεπε να λέγεται ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, αλλά θα έπρεπε να λέγεται φόρος υπερπροστιθέμενης αξίας:

Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος που δεν υπολογίζεται πάνω στις πωλήσεις, αλλά στην προστιθέμενη αξία που μπαίνει σε ένα προϊόν ή εμπόρευμα. Γι αυτό και αφαιρείται ο ΦΠΑ των παραγωγικών συντελεστών (Πάγια, Αποθέματα και Δαπάνες) που συνετέλεσαν στην δημιουργία αυτής της προστιθέμενης αξίας. Όμως, ένας σημαντικός συντελεστής παραγωγής που δεν λογίζεται για τον ΦΠΑ, λογίζεται όμως από τον επιχειρηματία, είναι το εργατικό κόστος. Σε επιχειρήσεις δε, εντάσεως εργασίας, είναι ίσως και το σημαντικότερο κόστος παραγωγής.

Ο καταναλωτής λοιπόν πληρώνει ΦΠΑ σε μία υπέρ προστιθέμενη αξία, καθώς η τιμή πώλησης εμπεριέχει το εργασιακό κόστος, ενώ η αφαίρεση από τον ΦΠΑ όχι.

Αυτό θα γίνει αντιληπτό με το ακόλουθο παράδειγμα:

Κόστος παραγωγής προϊόντος = υλικά + εργατικά + γενικά έξοδα=
(έστω) = 20000€ + 45000€ + 10000€ = 75000€.

Αν ο επιχειρηματίας επιθυμεί περιθώριο κέρδους πχ 40% τότε τιμή πώλησης = 75000€ * 1,40 = 105000€. Μικτή αξία = 105000-75000= 30000€.

Αυτή είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία, άρα ο ΦΠΑ που θα πληρώσει ο καταναλωτής θα είναι: 30000€*24% = 7200€.

Όμως, η μισθοδοσία εξαιρείται από τον ΦΠΑ και δεν λαμβάνεται ως κόστος παραγωγής. Άρα το κόστος παραγωγής για τον ΦΠΑ είναι : υλικά + γενικά έξοδα = 20000€+10000€= 30000€

η προστιθέμενη αξία για τον ΦΠΑ είναι:

Αξία πώλησης – κόστος παραγωγής για τον ΦΠΑ = 105000€- 30000€ = 75000€

Καταβλητέος ΦΠΑ: 75000€* 24% = 18000€.
Διαφορά: θα πλήρωνε ΦΠΑ 7200€ αν είχε αφαιρεθεί και το εργατικό κόστος από τον ΦΠΑ.
Τώρα πληρώνει 18000€, δηλαδή παραπάνω 18000-7200= 10800€.
Σκέψεις και προτάσεις :
Το εργατικό κόστος απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ γιατί δεν υπόκειται στην εμπορική νομοθεσία, η μισθοδοσία δεν υπόκειται στα εμπορεύσιμα αγαθά. Αυτό είναι λογικό και για ηθικούς λόγους.
Μία πρόταση θα ήταν να προσαρμόζονται προς τα κάτω οι πωλήσεις (για τις ανάγκες του ΦΠΑ), με αφαίρεση του μέρους του εργατικού κόστους.
Άλλη εναλλακτική λύση θα ήταν ίσως να υπολογίζεται ένας πλασματικός ΦΠΑ στο εργατικό κόστος και να αφαιρείται από τον ΦΠΑ των πωλήσεων. Ίσως αυτή η πρόταση μπορεί να είναι πιο άμεσα εφαρμόσιμη.
Πάντως το θέμα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τον επιχειρηματικό και καταναλωτικό κόσμο καθώς υπάρχει μία άδικη επιβάρυνση.

Δεν είναι φόρος Προστιθέμενης αξίας….. είναι φόρος Υπερ-προστιθέμενης αξίας…

achievement