Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Απομείωση παγίου

Μία σκωπτική άποψη για την απομείωση των παγίων…  

Τα ΕΛΠ προβέλπουν ότι μία εταιρία θα πρέπει να κάνει πρόβλεψη απομείωσης αγοράς ενός παγίου αν αυτό εν τέλει δεν θα αποδώσει στην εταιρία είτε με την χρήση του, είτε πουλώντας το, θα λάβουμε πολύ λιγότερα χρήματα  σε σχέση με την αξία που το αγοράσαμε .

Οι επιλογές των εταιριών και των ανθρώπων για το αν η αγορά ενός εξοπλισμού, ενός παγίου ήταν επιτυχημένη και το πάγιο είναι παραγωγικό, θα φανεί εν τέλει στα έσοδα και στο κόστος παραγωγής.

Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει πρόβλεψη της απομείωσης του παγίου αλλά και μειωμένα κέρδη αφού το πάγιο δεν αποδίδει, κάναμε μία κακή επένδυση (ακόμα κι αν φανεί στα επόμενα χρόνια).

Μήπως εδώ εν τέλει δεν έχουμε απλά την αρχή της συντηρητικότητας, αλλά την αρχή της υπερσυντηρητικότητας;

Μήπως είναι πολύ κακό για το τίποτα;  Εν τέλει ο μέτοχος και ο επενδυτής θα δουν αν μία εταιρία έκανε καλές επιλογές από την κερδοφορία της και τα έσοδά της….

achievement