Η εκπαίδευση της Λογιστικής

Διδάσκοντας χρόνια σπουδαστές λογιστικής, επαγγελματίες και φοιτητές, έχω διαπιστώσει πως μία από τις συγχίσεις του επαγγέλματος αλλά και της εκπαίδευσης έχουν να κάνουν με την έννοια της χρέωσης και της πίστωσης.

Γνωρίζουμε τον κανόνα ότι το ενεργητικό και τα έξοδα όταν αυξάνονται χρεώνονται και όταν μειώνονται πιστώνονται.

Αντίστοιχα οι λογαριασμοί του παθητικού και των εσόδων όταν αυξάνονται πιστώνονται και όταν μειώνονται χρεώνονται.

Τι θα πει όμως στην ουσία χρέωση και τι θα πει πίστωση;

Χρέωση πάντα σημαίνει ότι η εταιρία απαιτεί από τον λογαριασμό που έχει χρεώσει.

Πίστωση πάντα σημαίνει ότι ο λογαριασμός που πιστώνεται, αυτός απαιτεί από την εταιρία.

Αυτοί οι κανόνες ισχύουν ανεξάρτητα αν ο λογαριασμός είναι ενεργητικού, παθητικού, εσόδων ή εξόδων.

Επίσης να τονίσουμε ότι ο λογαριασμός Έξοδα στην λογιστική δεν σημαίνει Ξοδεύω. Σημαίνει αγορά αντικειμένου ή υπηρεσίας, το οποίο όμως αναλώνεται αμέσως.  Ενεργητικό και έξοδα είναι το ίδιο πράγμα. Η διαφορά τους είναι ότι το ενεργητικό διατηρείται για πολλά χρόνια και αποσβένεται σταδιακά, ενώ το έξοδο υφίσταται ακαριαία απόσβεση.

 

 

achievement