Νέες κλίμακες φόρου μισθωτών υπηρεσιών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων όπως ισχύουν

Στους φόρους μισθωτών υπηρεσιών, η παρακράτηση γίνεται αναγκαστικά μηνιαία από την εταιρία που απασχολεί τον εργαζόμενο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εφόσον προκύπτει φορολογητέο εισόδημα.

Γιατί γίνεται αυτό;   Με ποια λογική η εταιρία παρακρατεί τον φόρο των εργαζόμενων;  Γιατί να μην πάει ο ίδιος ο εργαζόμενος στην εφορία να τον καταβάλλει όταν έρθει η ώρα, όπως γίνεται πχ με  τα τέλη κυκλοφορίας;

Πολλοί λογιστές και νομικοί θεωρούν ότι η ακούσια αυτή μηνιαία παρακράτηση είναι άδικη και θα πρέπει να σταματήσει.

Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες.

Ο λόγος όμως που ακολουθείται αυτή η τακτική, έχει κάποια βάση.

Πρώτον,  το κράτος ανησυχεί πως αν δεν γίνει η μηνιαία παρακράτηση στο τέλος της εκκαθάρισης (τον Μάιο), ο φορολογούμενος δεν θα έχει μαζέψει το απαιτούμενο ποσό. Ενδεχομένως δε να έχει αποβιώσει ή εξαφανιστεί και να αναζητείται η καταβολή του φόρου από τους συγγενείς του και τους νόμιμους κληρονόμους τους.

Δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

Δηλαδή η εταιρία  αποκτά τον ρόλο του φοροεισπράκτορα..

Αν μία επιχείρηση απασχολεί 100 εργαζόμενους είναι πολύ πιο οικονομικό και αποδοτικό να «μαζέψει» ένας τους φόρους (η εταιρία) και να τους αποδώσει συγκεντρωτικά στην εφορία, από το να πήγαινε ένας ένας ο εργαζόμενος στην Δ.ΟΥ να κάνει την πληρωμή (έστω και ηλεκτρονικά, μπορεί να φράκαρε το σύστημα).

Επίσης, «γλυτώνει» το κράτος από έναν σημαντικό φόρτο εργασίας, να κάνει υπολογισμό και εκκαθάριση του κάθε φορολογούμενου (τουλάχιστον για τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών).

Γενικά η αντίληψη είναι πως όσο περισσότερο εμπλέκεται ο φορολογούμενος με τον υπολογισμό του φόρου του, τόσο περισσότερη  φορολογικά συνείδηση αποκτά και τόσο πιο συνετός γίνεται.

Η Αγγλία είναι «πρωταθλήρτια» στο  να μετακυλύει το βάρος υπολογισμού του φόρου στον  φορολογούμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) .

Τέλος, δημιουργεί φορολογική συνείδηση και στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, αν και αποτελεί έναν έμμεσο (άτοκο πλέον, καθώς καταργήθηκε η έκπτωση παρακράτησης του 1,5%) δανεισμό προς το κράτος.

Η κοινωνία και το κράτος όμως θα πρέπει να αναλογιστούν:  Το κόστος που συνεπάγεται αυτό για τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες,  το σημαντικό κόστος συντήρησης λογισμικού για τον υπολογισμό του φόρου, ιδίως από τις μικρές επιχειρήσεις.

Οι τιμές χρέωσης των λογισμικών είναι πάνω κάτω οι ίδιες ανεξάρτητα πόσους εργαζόμενους απασχολούν οι εταιρίες. Άρα το ανά μονάδα, ανά εργαζόμενο, κόστος εργατοώρας για τον υπολογισμό του φόρου του, πέφτει σημαντικά σε επιχειρήσεις με πολλούς εργαζόμενους, σε σχέση με αυτές που απασχολούν λιγότερους.

Ολες οι Μορφές Εταιρίες
Κατηγορία Συντελεστής
Κέρδη 29%
Μερίσματα 15%
Τελος επιτυδεύματος 1.000 €
Προκαταβολή Φόρου 100%

 

Μισθωτοί- Συνταξιούχοι
Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
20.000 22 4.400,00 20.000,00 4.400,00
10.000 29 2.900,00 30.000,00 7.300,00
10.000,00 37 3.700,00 40.000,00 11.000,00
Ανω των 40.000 45

 

Εισοδήματα από ακίνητα
Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
12.000 15 1.800 12.000 1.800,00
12.001-35.00 35 8050 35.000 9.850
Ανω των 35.000 45

 

Εισφορά Αλληλεγγύης
Κλιμάκιο Συντελεστής %
μέχρι τα 12.000 ευρώ 0%
12.001 – 20.000 2,2%
20.001 – 30.000 5%
30.001 – 40.000 6,5%
40.001 – 65.000 7,5%
65.001-220.000 9%
Άνω των 220.000 10%

 

 

achievement