Σεμινάρια και Μαθήματα

Επιλέξτε το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει

Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Α. Εισαγωγικές Έννοιες -Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Περισσότερα...

Φορολογικά

Ολοκληρωμένο φορολογικό σεμινάριο που καλύπτει όλη την

Περισσότερα...
Φορολογία Κατοχή Ακινήτων

Φορολογία Κατοχή Ακινήτων

ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φόρος και ανταποδοτικό τέλος.

Περισσότερα...
Λογιστική κόστους

Λογιστική κόστους

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουμε στα

Περισσότερα...

Οικονομικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν να μελετούν δεδομένα/

Περισσότερα...
Μικροοικονομία

Μικροοικονομία

Νόμος Προσφοράς και ζήτησης Σημεία Ισορροπίας

Περισσότερα...
Μακροοικονομία

Μακροοικονομία

Εισόδημα και Δαπάνη (IS-LM) Καμπύλη Συνολικής Ζήτησης

Περισσότερα...
Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης

Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης

Ανάλυση χρονοσειρών στασιμότητας και αυτοσυσχέτιση

Περισσότερα...
Στατιστική

Στατιστική

Περιγραφική Στατική Συχνότητες Παρατήρησης Τυπική

Περισσότερα...

Επιχειρησιακή έρευνα

Μέθοδος Συμπλεξ Βορειοδυτικη γωνία Ελάχιστο  Μονοπάτι

Περισσότερα...
Οικονομετρία

Οικονομετρία

Στατιστική Επαγωγή στο απλό γραμμικό υπόδειγμα Απλό

Περισσότερα...
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Λογιστική Ι

Στόχος είναι η ανάλυση και κατανόηση τις θεμελιώδεις

Περισσότερα...
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Λογιστική ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η διοικητική

Περισσότερα...
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Λογιστική ΙΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Πρόκειται για το μάθημα που ακολουθεί τη

Περισσότερα...
achievement