Σχόλια για την κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Γράφει ο Σοφοκλής Κωτούλας
Οικονομολόγος, Εισηγητής Σεμιναρίων, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Σχόλια για την κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών:
Η κλίμακα φόρου μισθωτών έχει πάρα πολύ λίγα κλιμάκια, συγκεκριμένα τρία. Όταν τα κλιμάκια είναι λίγα τόσο πιο άδικη είναι η φορολογία αφού φορολογεί με τον ίδιο συντελεστή μεγάλο εύρος εισοδημάτων. Δηλαδή δεν κατακερματίζει την κοινωνία σε στενά εισοδηματικά εύρη ώστε να είναι πιο δίκαιος ο φόρος. Παλαιότερες κλίμακες είχα 8-10 «λωρίδες» φόρου.
Επίσης παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κλίμακα αφορολόγητου, δηλαδή τα εισοδήματα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, τουλάχιστον όπως φαίνεται στις κλίμακες.
Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει άμεσο αφορολόγητο στην κλίμακα, αλλά υπάρχει έμμεσο αφορολόγητο, λόγω της έκπτωσης από συνολικό ετήσιο φόρο που θα υπολογιστεί . Αυτό οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο περίπου στις 8.636€ προκύπτει φόρος 1.900€. Η έκπτωση από τον φόρο είναι 1900€, οπότε 1.900€- 1.900€ =0, δεν πληρώνει φόρο.
Για εισοδήματα πάνω από 8.636€ έχουμε φόρο. Επίσης αυτή η έκπτωση φόρου, τα 1.900€, μειώνεται κατά 10€, για κάθε μία χιλιάδα, που το φορολογητέο (μετά τις εισφορές) εισόδημα του εργαζόμενου, είναι μεγαλύτερο από μία βάση αναφοράς, 20.000€. Αν πχ το εισόδημά του είναι 35.000€, τότε 35.000€- 20.000€ = 15.000€, δηλαδή είναι πλουσιότερος κατά 15 «χιλιάδες» από την βάση αναφοράς. Για κάθε «χιλιάδα» που υπερβαίνει το ποσό, θα χάνει 10€ από την έκπτωση, ή αλλιώς, θα πληρώσει παραπάνω (ετήσιο) φόρο 10€ ( στο παράδειγμά μας10€*15=150€ παραπάνω ετήσιο φόρο).

Από την άποψη ακρίβειας του φόρου ανάλογα με το εισόδημα, η τακτική αυτή είναι σωστή. Κατακερματίζει τα εισοδηματικά κλιμάκια σε εκατοντάδες, και υπάρχει διαφορετικός φόρος ανά χιλιάδα .

Αυτό είναι πιο δίκαιο για τους φορολογούμενους.

Όμως το κράτος (όλοι εμείς δηλαδή), θα πρέπει να σκεφτεί το εξής: ότι αυτός ο τρόπος υπολογισμού, είναι εξαιρετικά πολύπλοκος, πολύ δαπανηρός, και πολύ δύσκολα Εξηγήσιμος στον ενδιαφερόμενο (είτε τον εργοδότη, είτε τον εργαζόμενο, είτε τον πελάτη του λογιστικού γραφείου) – ιδίως αν η εταιρία, ο λογιστής, πρέπει να κάνει μηνιαία εκκαθάριση φόρου ανά εργαζόμενο…!!

Επίσης συνεπάγεται πολύπλοκη συγγραφή κώδικα προγραμματισμού, για να το υποστηρίξουν τα λογιστικά προγράμματα. Ως αποτέλεσμα θα αυξηθεί και η αγορά του λογισμικού, και το κόστος των συμβολαίων υποστήριξης (κόστος εταιρίας, συμπίεση μισθών, απολύσεις…;;;)
Στην λογιστική και στην οικονομία, υπάρχει μία βασική αρχή, που λέγετε το ουσιώδες των λογιστικών πληροφοριών.
Με απλά λόγια η αρχή αυτή μας λέει ότι: « Παράγω μία λογιστική πληροφορία, εφόσον το κόστους παραγωγής αυτής, είναι μικρότερο από το όφελος που μου παρέχει η πληροφορία».
Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για τον τρόπο υπολογισμού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει και τα θετικά του σημεία.
Μένει να δούμε στο μέλλον .
Πάντως γενικά, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής για τα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα:
Είναι πολύ δυναμικά μοντέλα που δημιουργούν εξαιρετικά πολύπλοκες αλγοριθμικές μαθηματικές εξισώσεις. Αυτές οι εξισώσεις δεν μένουν σταθερές. Συνεχώς εξελίσσονται, αλλάζουν, μεταβάλλονται.
Πρόκειται για δυναμικούς απειροστικούς αλγόριθμους που προσπαθούν να βάλουν τάξη στην αταξία, στο χάος, στο άπειρο…..
Ας είμαστε συνεχώς έτοιμοι για βελτιώσεις και αναθεωρήσεις των μοντέλων.
Η μόνη μας σταθερότητα είναι η έλλειψη σταθερότητας.

achievement