Μήνας: Μάιος 2018

Νεοφυής Επιχείρηση (Start-Up)

Νεοφυής επιχείρηση (Start-Up) επιχείρηση είναι μια εταιρεία σχεδιασμένη να αναπτύσσεται γρήγορα. Χαρακτηριστικό του ορισμού είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και η καινοτόμος της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων ήρθε στο προσκήνιο λόγω της πρόσφατης διεθνούς κρίσης, και μάλιστα για τις περισσότερες αγορές βρίσκεται σε στάδιο εκ νέου έρευνας και ανάπτυξης. Τα Διαβάστε περισσότερα…

5 Ετης διακανονισμός του παγίου

Όταν μία εταιρεία αγοράζει ένα πάγιο και εκπέσει τον ΦΠΑ παγίων τότε σύμφωνα με την νομοθεσία του ΦΠΑ, θα πρέπει να κρατήσει και να χρησιμοποιήσει παραγωγικά το πάγιο για τουλάχιστον 5 έτη.  Αν πχ το πουλήσει στην 3ετία, τότε το κράτος ζητάει από την εταιρία τα εναπομείναντα 2/5 διότι το Διαβάστε περισσότερα…

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Απομείωση παγίου

Μία σκωπτική άποψη για την απομείωση των παγίων…   Τα ΕΛΠ προβέλπουν ότι μία εταιρία θα πρέπει να κάνει πρόβλεψη απομείωσης αγοράς ενός παγίου αν αυτό εν τέλει δεν θα αποδώσει στην εταιρία είτε με την χρήση του, είτε πουλώντας το, θα λάβουμε πολύ λιγότερα χρήματα  σε σχέση με την Διαβάστε περισσότερα…

achievement