Μήνας: Ιούλιος 2018

Αδειες Μισθωτών Επιδόματα Αδείας

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στο ίδιο εργοδότη με σύμβαση ή σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους. Στο μισθωτό είτε είναι υπάλληλος είτε εργάτης κατά τον πρώτο ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο προσλήφθηκε, υποχρεώνεται η επιχείρηση να του Διαβάστε περισσότερα…

achievement