Μήνας: Αύγουστος 2018

Υποκείμενοι σε δήλωση στοιχείων ακίνητων (έντυπο Ε9) 

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄), όπως ισχύει, ορίσθηκε η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Συγκεκριμένα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα:  Πλήρους κυριότητας, Διαβάστε περισσότερα…

Πια εμπράγματα δικαιώματα επί ακίνητων δεν αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακίνητων¨

Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δεν αναγράφονται:   Τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε κήπους, ακάλυπτους χώρους ή ταράτσες, καθώς και λοιπές δουλείες (πλην της οίκησης και της επικαρπίας), με εξαίρεση τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης για θέση στάθμευσης σε πυλωτή ή στον ακάλυπτο χώρο ή αποθήκης ή κολυμβητικής δεξαμενής που αποτελούν παρακολούθημα ακινήτου.  Διαβάστε περισσότερα…

Ποιοι πρέπει να ενημέρωνουν το Ε9

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, υποχρεούνται να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός 30 ημερών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Ειδικότερα: Αν αποκτηθεί ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου από αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή, αυτό θα πρέπει δηλωθεί ηλεκτρονικά στη Διαβάστε περισσότερα…

achievement