Μήνας: Φεβρουάριος 2019

Η εκπαίδευση της Λογιστικής

Διδάσκοντας χρόνια σπουδαστές λογιστικής, επαγγελματίες και φοιτητές, έχω διαπιστώσει πως μία από τις συγχίσεις του επαγγέλματος αλλά και της εκπαίδευσης έχουν να κάνουν με την έννοια της χρέωσης και της πίστωσης. Γνωρίζουμε τον κανόνα ότι το ενεργητικό και τα έξοδα όταν αυξάνονται χρεώνονται και όταν μειώνονται πιστώνονται. Αντίστοιχα οι λογαριασμοί Διαβάστε περισσότερα…

achievement