Μήνας: Μάρτιος 2019

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν αποστείλει την βεβαίωση αποδοχών ηλεκτρονικά στο taxisnet (έντυπο Φ.-10-042) Όσοι εργοδότες απασχόλησαν μέσα στο 2018 έμμισθο προσωπικό θα πρέπει να εκδώσουν μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών.  Η παράδοση στους εργαζόμενους γίνεται είτε με έντυπο είτε ηλεκτρονικά. Άρα Διαβάστε περισσότερα…

achievement