5 Ετης διακανονισμός του παγίου

Όταν μία εταιρεία αγοράζει ένα πάγιο και εκπέσει τον ΦΠΑ παγίων τότε σύμφωνα με την νομοθεσία του ΦΠΑ, θα πρέπει να κρατήσει και να χρησιμοποιήσει παραγωγικά το πάγιο για τουλάχιστον 5 έτη.  Αν πχ το πουλήσει στην 3ετία, τότε το κράτος ζητάει από την εταιρία τα εναπομείναντα 2/5 διότι το πάγιο δεν χρησιμοποιήθηκε παραγωγικά ώστε να συνεισφέρει στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους και να δώσει προστιθέμενη αξία στο προϊόν της εταιρίας..

Αναρωτιέται όμως κανείς, γιατί το κράτος έχει λάβει ως γνώμονα τα  5 έτη;

Αν δηλαδή μία εταιρία αγοράσει ένα πάγιο για ένα ειδικό έργο που εκτελεί (εξοπλισμός ad hoc για το έργο), το οποίο έργο παράγει εκατομμύρια ευρώ, και η εταιρία το χρησιμοποιήσει το πάγιο μόνο για 8 μήνες, τότε γιατί να πρέπει να κάνει  prorate και να επιστρέψει ΦΠΑ, αφού όλο το πάγιο έδωσε την όποια προστιθέμενη αξία του;

Η προτεινόμενη λύση είναι να εκπίπτει όλος ο ΦΠΑ και να μην τίθεται θέμα prorate αν αποδεδειγμένα το πάγιο απέδωσε υπεραξία ακόμα και για την χρήση του μίας ημέρας…..

achievement