Οικονομικά Άρθρα

Υπάρχουν τελικά ΣΟΣ θέματα στις φοιτητικές εξετάσεις;

Μετά από 10 χρόνια εμπειρίας στα φοιτητικά μαθήματα, αξίζει να επισημανθεί ότι στις οικονομικές σχολές, ιδίως στην ΑΣΟΕΕ και στο ΠΑΠΕΙ, ο τρόπος εξετάσεων και αξιολόγησης των φοιτητών έχει μεταβληθεί αρκετά. Πλέον είναι γνωστό ότι τα θέματα των εξετάσεων παρελθόντων ετών και των πρόσφατων εξεταστικών κυκλοφορούν ελεύθερα στα φοιτητικά forum Διαβάστε περισσότερα…

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν αποστείλει την βεβαίωση αποδοχών ηλεκτρονικά στο taxisnet (έντυπο Φ.-10-042) Όσοι εργοδότες απασχόλησαν μέσα στο 2018 έμμισθο προσωπικό θα πρέπει να εκδώσουν μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών.  Η παράδοση στους εργαζόμενους γίνεται είτε με έντυπο είτε ηλεκτρονικά. Άρα Διαβάστε περισσότερα…

Η εκπαίδευση της Λογιστικής

Διδάσκοντας χρόνια σπουδαστές λογιστικής, επαγγελματίες και φοιτητές, έχω διαπιστώσει πως μία από τις συγχίσεις του επαγγέλματος αλλά και της εκπαίδευσης έχουν να κάνουν με την έννοια της χρέωσης και της πίστωσης. Γνωρίζουμε τον κανόνα ότι το ενεργητικό και τα έξοδα όταν αυξάνονται χρεώνονται και όταν μειώνονται πιστώνονται. Αντίστοιχα οι λογαριασμοί Διαβάστε περισσότερα…

Τι γίνεται με το Airbnb φορολογικά

Το Airbnb είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει σαν σκοπό την εκμετάλλευση του ακίνητου για την αύξηση εισοδήματος.  Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δημοφιλής δραστηριότητα στην Ελλάδα, χωρίς να φορολογείται, έτσι το Ελληνικό κράτος αποφάσισε να επιβάλει τους ανάλογους φόρους. Από 1.1.2017 το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη Διαβάστε περισσότερα…

Υποκείμενοι σε δήλωση στοιχείων ακίνητων (έντυπο Ε9) 

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄), όπως ισχύει, ορίσθηκε η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Συγκεκριμένα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα:  Πλήρους κυριότητας, Διαβάστε περισσότερα…

Πια εμπράγματα δικαιώματα επί ακίνητων δεν αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακίνητων¨

Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δεν αναγράφονται:   Τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε κήπους, ακάλυπτους χώρους ή ταράτσες, καθώς και λοιπές δουλείες (πλην της οίκησης και της επικαρπίας), με εξαίρεση τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης για θέση στάθμευσης σε πυλωτή ή στον ακάλυπτο χώρο ή αποθήκης ή κολυμβητικής δεξαμενής που αποτελούν παρακολούθημα ακινήτου.  Διαβάστε περισσότερα…

Ποιοι πρέπει να ενημέρωνουν το Ε9

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, υποχρεούνται να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός 30 ημερών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Ειδικότερα: Αν αποκτηθεί ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου από αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή, αυτό θα πρέπει δηλωθεί ηλεκτρονικά στη Διαβάστε περισσότερα…

Αδειες Μισθωτών Επιδόματα Αδείας

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στο ίδιο εργοδότη με σύμβαση ή σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους. Στο μισθωτό είτε είναι υπάλληλος είτε εργάτης κατά τον πρώτο ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο προσλήφθηκε, υποχρεώνεται η επιχείρηση να του Διαβάστε περισσότερα…

Νεοφυής Επιχείρηση (Start-Up)

Νεοφυής επιχείρηση (Start-Up) επιχείρηση είναι μια εταιρεία σχεδιασμένη να αναπτύσσεται γρήγορα. Χαρακτηριστικό του ορισμού είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και η καινοτόμος της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων ήρθε στο προσκήνιο λόγω της πρόσφατης διεθνούς κρίσης, και μάλιστα για τις περισσότερες αγορές βρίσκεται σε στάδιο εκ νέου έρευνας και ανάπτυξης. Τα Διαβάστε περισσότερα…

5 Ετης διακανονισμός του παγίου

Όταν μία εταιρεία αγοράζει ένα πάγιο και εκπέσει τον ΦΠΑ παγίων τότε σύμφωνα με την νομοθεσία του ΦΠΑ, θα πρέπει να κρατήσει και να χρησιμοποιήσει παραγωγικά το πάγιο για τουλάχιστον 5 έτη.  Αν πχ το πουλήσει στην 3ετία, τότε το κράτος ζητάει από την εταιρία τα εναπομείναντα 2/5 διότι το Διαβάστε περισσότερα…

achievement