Οικονομικά Άρθρα

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Απομείωση παγίου

Μία σκωπτική άποψη για την απομείωση των παγίων…   Τα ΕΛΠ προβέλπουν ότι μία εταιρία θα πρέπει να κάνει πρόβλεψη απομείωσης αγοράς ενός παγίου αν αυτό εν τέλει δεν θα αποδώσει στην εταιρία είτε με την χρήση του, είτε πουλώντας το, θα λάβουμε πολύ λιγότερα χρήματα  σε σχέση με την Διαβάστε περισσότερα…

Αποδοχές Μισθωτών

Τακτικές αποδοχές είναι ο καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιος, όλα τα επιδόματα ( π.χ. εορτών, άδειες, γάμου, προϋπηρεσίας κ.λ.π) και κάθε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. αμοιβές υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης, τροφή, κατοικία κλπ.) που καταβάλλει ο εργοδότης σταθερά και μόνιμα ως νόμιμο ή συμβατικό αντάλλαγμα της παρεχόμενης Διαβάστε περισσότερα…

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Πρόκειται για μια εταιρική μορφή που λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος των μικρών και μεγάλων εταιρειών Διεθνή όρο Private Company και παραπέμπει στην Societas Private Europaea (Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία). Συνεπώς ένα από τα προτερήματα της Ι.Κ.Ε. είναι η ικανότητά της να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες των εταίρων της και να Διαβάστε περισσότερα…

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)- Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (GeneralPartnership) ανήκει στις προσωπικές εμπορικές εταιρείες και ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτομα. Αποτελεί δε τον παλαιότερο τύπο προσωπικής εταιρείας στη χώρα μας. Σύμφωνα με το ισχύον Εμπορικό δίκαιο αλλά και τον Αστικό κώδικα, στο καταστατικό μιας Ο.Ε. αναφέρονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας των Διαβάστε περισσότερα…

Νέες κλίμακες φόρου μισθωτών υπηρεσιών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων όπως ισχύουν

Στους φόρους μισθωτών υπηρεσιών, η παρακράτηση γίνεται αναγκαστικά μηνιαία από την εταιρία που απασχολεί τον εργαζόμενο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εφόσον προκύπτει φορολογητέο εισόδημα. Γιατί γίνεται αυτό;   Με ποια λογική η εταιρία παρακρατεί τον φόρο των εργαζόμενων;  Γιατί να μην πάει ο ίδιος ο εργαζόμενος στην εφορία να τον καταβάλλει Διαβάστε περισσότερα…

Φόροι 2018

Φέτος θα υποβληθούν 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις που αναμένετε να ανοίξει τον Μάρτιο. Οι αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος στους κανόνες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων είναι τρεις: Η κατοχύρωση του δικαιώματος της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες υπό Διαβάστε περισσότερα…

Ατομική Επιχείρηση

Ατομική Επιχείρηση Η Ατομική επιχείρηση είναι η πιο συνηθισμένη νομική μορφή μικρών επιχειρήσεων, κυρίως λόγω της ευελιξίας και της αμεσότητας στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων, στο περιορισμένο κόστος οργάνωσης και διοίκησης και την σχετικά απλή διαδικασία σύστασης. Στην Ατομική επιχείρηση, είτε απασχολούνται κι άλλα άτομα είτε όχι, ο επιχειρηματίας είναι Διαβάστε περισσότερα…

Σχόλια για την κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Γράφει ο Σοφοκλής Κωτούλας Οικονομολόγος, Εισηγητής Σεμιναρίων, Σύμβουλος επιχειρήσεων Σχόλια για την κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών: Η κλίμακα φόρου μισθωτών έχει πάρα πολύ λίγα κλιμάκια, συγκεκριμένα τρία. Όταν τα κλιμάκια είναι λίγα τόσο πιο άδικη είναι η φορολογία αφού φορολογεί με τον ίδιο συντελεστή μεγάλο εύρος εισοδημάτων. Δηλαδή δεν κατακερματίζει Διαβάστε περισσότερα…

Γιατί δεν θα έπρεπε να λέγεται ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, αλλά θα έπρεπε να λέγεται φόρος υπερπροστιθέμενης αξίας

Γράφει και αναλύει ο Σοφοκλής Κωτούλας Οικονομολόγος, Εισηγητής Σεμιναρίων, Σύμβουλος επιχειρήσεων Γιατί δεν θα έπρεπε να λέγεται ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, αλλά θα έπρεπε να λέγεται φόρος υπερπροστιθέμενης αξίας: Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος που δεν υπολογίζεται πάνω στις πωλήσεις, αλλά στην προστιθέμενη αξία που μπαίνει σε ένα προϊόν ή Διαβάστε περισσότερα…

achievement