Λογιστικά

Η εκπαίδευση της Λογιστικής

Διδάσκοντας χρόνια σπουδαστές λογιστικής, επαγγελματίες και φοιτητές, έχω διαπιστώσει πως μία από τις συγχίσεις του επαγγέλματος αλλά και της εκπαίδευσης έχουν να κάνουν με την έννοια της χρέωσης και της πίστωσης. Γνωρίζουμε τον κανόνα ότι το ενεργητικό και τα έξοδα όταν αυξάνονται χρεώνονται και όταν μειώνονται πιστώνονται. Αντίστοιχα οι λογαριασμοί Διαβάστε περισσότερα…

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Απομείωση παγίου

Μία σκωπτική άποψη για την απομείωση των παγίων…   Τα ΕΛΠ προβέλπουν ότι μία εταιρία θα πρέπει να κάνει πρόβλεψη απομείωσης αγοράς ενός παγίου αν αυτό εν τέλει δεν θα αποδώσει στην εταιρία είτε με την χρήση του, είτε πουλώντας το, θα λάβουμε πολύ λιγότερα χρήματα  σε σχέση με την Διαβάστε περισσότερα…

achievement