Μισθοδοσία

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν αποστείλει την βεβαίωση αποδοχών ηλεκτρονικά στο taxisnet (έντυπο Φ.-10-042) Όσοι εργοδότες απασχόλησαν μέσα στο 2018 έμμισθο προσωπικό θα πρέπει να εκδώσουν μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών.  Η παράδοση στους εργαζόμενους γίνεται είτε με έντυπο είτε ηλεκτρονικά. Άρα Διαβάστε περισσότερα…

Αδειες Μισθωτών Επιδόματα Αδείας

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στο ίδιο εργοδότη με σύμβαση ή σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους. Στο μισθωτό είτε είναι υπάλληλος είτε εργάτης κατά τον πρώτο ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο προσλήφθηκε, υποχρεώνεται η επιχείρηση να του Διαβάστε περισσότερα…

achievement