Φορολογία

Τι γίνεται με το Airbnb φορολογικά

Το Airbnb είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει σαν σκοπό την εκμετάλλευση του ακίνητου για την αύξηση εισοδήματος.  Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δημοφιλής δραστηριότητα στην Ελλάδα, χωρίς να φορολογείται, έτσι το Ελληνικό κράτος αποφάσισε να επιβάλει τους ανάλογους φόρους. Από 1.1.2017 το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη Διαβάστε περισσότερα…

Υποκείμενοι σε δήλωση στοιχείων ακίνητων (έντυπο Ε9) 

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄), όπως ισχύει, ορίσθηκε η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Συγκεκριμένα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα:  Πλήρους κυριότητας, Διαβάστε περισσότερα…

Πια εμπράγματα δικαιώματα επί ακίνητων δεν αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακίνητων¨

Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δεν αναγράφονται:   Τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε κήπους, ακάλυπτους χώρους ή ταράτσες, καθώς και λοιπές δουλείες (πλην της οίκησης και της επικαρπίας), με εξαίρεση τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης για θέση στάθμευσης σε πυλωτή ή στον ακάλυπτο χώρο ή αποθήκης ή κολυμβητικής δεξαμενής που αποτελούν παρακολούθημα ακινήτου.  Διαβάστε περισσότερα…

Ποιοι πρέπει να ενημέρωνουν το Ε9

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, υποχρεούνται να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός 30 ημερών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Ειδικότερα: Αν αποκτηθεί ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου από αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή, αυτό θα πρέπει δηλωθεί ηλεκτρονικά στη Διαβάστε περισσότερα…

5 Ετης διακανονισμός του παγίου

Όταν μία εταιρεία αγοράζει ένα πάγιο και εκπέσει τον ΦΠΑ παγίων τότε σύμφωνα με την νομοθεσία του ΦΠΑ, θα πρέπει να κρατήσει και να χρησιμοποιήσει παραγωγικά το πάγιο για τουλάχιστον 5 έτη.  Αν πχ το πουλήσει στην 3ετία, τότε το κράτος ζητάει από την εταιρία τα εναπομείναντα 2/5 διότι το Διαβάστε περισσότερα…

Νέες κλίμακες φόρου μισθωτών υπηρεσιών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων όπως ισχύουν

Στους φόρους μισθωτών υπηρεσιών, η παρακράτηση γίνεται αναγκαστικά μηνιαία από την εταιρία που απασχολεί τον εργαζόμενο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εφόσον προκύπτει φορολογητέο εισόδημα. Γιατί γίνεται αυτό;   Με ποια λογική η εταιρία παρακρατεί τον φόρο των εργαζόμενων;  Γιατί να μην πάει ο ίδιος ο εργαζόμενος στην εφορία να τον καταβάλλει Διαβάστε περισσότερα…

Φόροι 2018

Φέτος θα υποβληθούν 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις που αναμένετε να ανοίξει τον Μάρτιο. Οι αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος στους κανόνες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων είναι τρεις: Η κατοχύρωση του δικαιώματος της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες υπό Διαβάστε περισσότερα…

Σχόλια για την κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Γράφει ο Σοφοκλής Κωτούλας Οικονομολόγος, Εισηγητής Σεμιναρίων, Σύμβουλος επιχειρήσεων Σχόλια για την κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών: Η κλίμακα φόρου μισθωτών έχει πάρα πολύ λίγα κλιμάκια, συγκεκριμένα τρία. Όταν τα κλιμάκια είναι λίγα τόσο πιο άδικη είναι η φορολογία αφού φορολογεί με τον ίδιο συντελεστή μεγάλο εύρος εισοδημάτων. Δηλαδή δεν κατακερματίζει Διαβάστε περισσότερα…

Γιατί δεν θα έπρεπε να λέγεται ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, αλλά θα έπρεπε να λέγεται φόρος υπερπροστιθέμενης αξίας

Γράφει και αναλύει ο Σοφοκλής Κωτούλας Οικονομολόγος, Εισηγητής Σεμιναρίων, Σύμβουλος επιχειρήσεων Γιατί δεν θα έπρεπε να λέγεται ΦΠΑ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, αλλά θα έπρεπε να λέγεται φόρος υπερπροστιθέμενης αξίας: Ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος που δεν υπολογίζεται πάνω στις πωλήσεις, αλλά στην προστιθέμενη αξία που μπαίνει σε ένα προϊόν ή Διαβάστε περισσότερα…

achievement