Αρχεία: Courses

Καθοδήγηση Ανεύρεσης Εργασίας

Η καθοδήγηση ανεύρεσης εργασίας είναι πολύ σημαντική ιδίως για τους πρωτοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, αλλά και για όλους τους εργαζόμενους,

Register Yourself!

Λογιστική ΙΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Πρόκειται για το μάθημα που ακολουθεί τη λογιστική σε συνδιασμό με Βασικές Αρχές του Ελληνικού Λογιστικού Προτύπου   (Ε.Λ.Π.) 

  • 40 ώρες
Register Yourself!

Λογιστική κόστους

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουμε στα σημαντικότερα πρακτικά θέματα της τήρησης λογιστικών βιβλίων Ομορρύθμων Εταιριών, Ετερορρύθμων

  • 40 ώρες
Register Yourself!

Λογιστική ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η διοικητική Λογιστική μας βοηθάει να αποκτήσουμε σχετικές πληροφορίες για το κέρδος της εταιρίας δηλαδή να

  • 40 ώρες
Register Yourself!

Λογιστική Ι

Στόχος είναι η ανάλυση και κατανόηση τις θεμελιώδεις έννοιες και τα βασικά εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, καθώς και της

  • 40 ώρες
Register Yourself!

Φορολογία Κατοχή Ακινήτων

ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φόρος και ανταποδοτικό τέλος. Κατηγοριοποίηση φόρων ακινήτων. Έννοια μαχητού τεκμηρίου και έννοια αμάχητου τεκμηρίου.

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Οικονομετρία

Στατιστική Επαγωγή στο απλό γραμμικό υπόδειγμα Απλό γραμμικό υπόδειγμα και η μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων Πολλαπλό Γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Επιχειρησιακή έρευνα

Μέθοδος Συμπλεξ Βορειοδυτικη γωνία Ελάχιστο  Μονοπάτι Μέθοδος Βογκελ

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Στατιστική

Περιγραφική Στατική Συχνότητες Παρατήρησης Τυπική Απόκλιση, Διακύμανση Σταθμικός Μέσος Συντελεστής Μεταβλητότητας Επαγωγική Στατιστική Επαγωγική

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης

Ανάλυση χρονοσειρών στασιμότητας και αυτοσυσχέτιση Μέθοδος ελαχίστων Μονοπατίου Ζεύγατος, Δέντρου Θεωρία Παιγνίων Δέντρα Αποφάσεων.

  • 20 ώρες
Register Yourself!
achievement