Καθοδήγηση Ανεύρεσης Εργασίας

Η καθοδήγηση ανεύρεσης εργασίας είναι πολύ σημαντική ιδίως για τους πρωτοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, αλλά και για όλους τους εργαζόμενους, καθώς ο ανταγωνισμός ανεύρεσης εργασίας όλο και εντείνεται.

Τι περιλαμβάνει η καθοδήγηση εύρεσης εργασίας:

  • Συλλογή των κατάλληλων αγγελιών (την αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς). Ταξινόμησή τους ανάλογα με τις αποδοχές τους, τις προοπτικές της θέσης, το ταίριασμα με τις δικές σας ικανότητες και κλίσεις.
  • Αξιολόγηση της κάθε αγγελίας πριν την αποστολή του βιογραφικού σας
  • Δημιουργία δυναμικών βιογραφικών που ξεχωρίζουν ανάλογα με την αγγελία που απευθύνονται
  • Δημιουργία επαγγελματικού Linedin, Facebook, κατάλληλη προώθησή τους στους υποψήφιους εργοδότες
  • Η διαδικασία της συνέντευξης:  Συναντήσεις πριν από την συνέντευξη, ανάλυση των ερωτήσεων που θα τεθούν ανάλογα με την θέση και το περιεχόμενο, προετοιμασία κατάλληλων απαντήσεων στις ερωτήσεις.
  • Συναντήσεις μετά από κάθε συνέντευξη, επισήμανση θετικών σημείων, αδυναμιών, παράγοντες βελτίωσης σε όλους τους τομείς.
achievement