Λογιστική ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Η διοικητική Λογιστική μας βοηθάει να αποκτήσουμε σχετικές πληροφορίες για το κέρδος της εταιρίας δηλαδή να κοιτάξουμε την εκχώρηση του κόστους και το τρόπο με το οποίο διανέμεται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για να δουν πιο κλάδος της οντότητας είναι επιτυχές ή όχι.

  • Σχέση Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης.
  • Βασικές έννοιες Κοστολόγησης, (χρήστες των κοστολογικών πληροφοριών, η έννοια του Κόστους και η διαφοροποίηση του από τη Δαπάνη και το έξοδο)
  • Γενικά Βιομηχανικά Εξοδα.
  • Τεχνικές Κοστολόγησης, (Πλήρες, Οριακό και Πρότυπο Κόστος)
  • Μέθοδοι Κοστολόγησης, (Εξατομικευμένης Παραγωγής και Συνεχούς Παραγωγής, καθώς και λογιστική παρακολούθηση τους).
  • Ελαττωματικά Προϊόντα και Φύρα.
  • Συμπαράγωγα και Υποπαράγωγα προϊόντα.
  • Κοστολόγηση και Ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
  • Προϋπολογιστικός Ελεγχος, Προϋπολογισμοί.

 

achievement