Οικονομικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν να μελετούν δεδομένα/ στατιστικές, εντοπίζουν, διερευνούν τις τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα, προτείνουν τρόπους βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του οικονομικού συστήματος αλλά και την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των τάσεων με βάση τα δεδομένα τους. Ένα από τα σημαντικά εργαλεία που τίθενται στην διάθεση του ενδιαφερόμενου είναι η Στατιστική (spss, stata), Οικονομετρία και το Excel

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο της στατιστικής, της επιχειρησιακής έρευνας και της οικονομετρίας απευθύνονται κυρίως σε μεγάλους οργανισμούς, τράπεζες, πολυεθνικές ετaiρίες, εταιρίες έρευνας αγοράς, σε οργανισμούς του Δημοσίου. Δεν αποκλείει όμως την παρακολούθηση, το ενδιαφέρον και την χρηστικότητα της εφαρμογής τους και σε στελέχη μικρότερων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στατιστική: Περιγραφική Στατική, Συχνότητες Παρατήρησης, Τυπική Απόκλιση, Διακύμανση, Κανονική κατανομή, απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση. Σταθμικός Μέσος, Συντελεστής Μεταβλητότητας, . Έλεγχοι υποθέσεων, Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Κανονικότητας , Ανάλυση Συσχέτισης. Πρακτική εφαρμογή στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για την διεξαγωγή ωφέλιμων συμπερασμάτων.

Επαγωγική Στατιστική, Θεωρίες Πιθανοτήτων.

Επιχειρησιακή έρευνα: Μέθοδος Simplex, Βορειοδυτική γωνία, Ελάχιστο Μονοπάτι, Μέθοδος Βογκελ. Πρακτικές εφαρμογές σε επιχειρηματικά δεδομένα.

Οικονομετρία: Στατιστική Επαγωγή στο απλό γραμμικό υπόδειγμα. Απλό γραμμικό υπόδειγμα και η μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων , Πολλαπλό Γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης, Έλεγχος γενικών γραμμικών υποθέσεων, Έλεγχοι Διαρθρωτικών Μεταβολών

Excel: Προχωρημένο επίπεδο χρήσης του excl, Balance Sheet, PNL, Cash-Flow, τάσεις, pivοt tables, οικονομικές συναρτήσεις.

achievement