Μισθοδοσία

Α. Εισαγωγικές Έννοιες -Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το νέο πλαίσιο μετά την ΕΓΣΣΕ του 2017

 • Έννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης εργασίας-ανεξάρτητων υπηρεσιών)
 • Διακρίσεις μισθωτών – ( υπάλληλοι εργάτες)
 • Σύνοψη σύμβαση εργασίας (προϋποθέσεις έγκυρης σύμβασης)
 • Σύμβαση ορισμένου -αορίστου χρόνου- σύμβαση έργου
 • Ένταξη σε συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική ,εργασιακή ή άλλη)
 • Οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για τα εισοδήματα από Μισθωτή Εργασία

B. Απογραφή Οντότητας σε ΕΦΚΑ – Επικουρικά Ταμεία

 • Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Κοινές Επιχειρήσεις
 • Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Οικοδομικές Επιχειρήσεις

Γ. Υποχρεώσεις Υπαλλήλου Μισθοδοσίας κατά την Πρόληψη

 • Συμβάσεις εργασίας – Πρόσληψη Συμπλήρωση Εντύπων Ε3, Ε4 – Έννοιες Υπαλλήλου – Εργάτη, (χρονικά περιθώρια πρόσληψης)
 • Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ.  Επ. Εργασίας  Ι.Κ.Α.- ΕΦΚΑ
 • Ωράρια εργασίας – μεταβολές
 • Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας συμπληρωμένα υποδείγματα
 • Μισθοδοσία, Εύρεση Μισθού, ΚΑΔ. Ειδικότητας
 • Γιατρός Εργασίας, Τεχνικός Ασφαλείας
 • Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π)
 • Κρατήσεις για φόρο, ασφαλιστικά Ταμεία

Δ. Αμοιβή της Εργασίας

 • Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματα
 • Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο
 • Αποζημίωση απολυόμενων – Καταγγελία σύμβασης -Διαθεσιμότητα -Ε6
 • Ημέρες υποχρεωτικής-προαιρετικής αδείας-Άνευ αποδοχών-Εργάνη Ε11
 • Ασθένεια, μητρότητα, Στράτευση
 • Επίδομα Ισολογισμού
 • Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
 • Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, χρόνος καταβολής εισφορών
 • Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ
 • Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α.Π.Δ (ΙΚΑ)
 • Νέος Εργατικός Νόμος 3846/2010, Διαλείπουσα Εργασία ,ΛΟΙΠΑ
 • Επίκαιρα Θέματα: Εργόσημο, Σερβιτόροι, Οικοδομοτεχνικά, Οικόσιτο Προσωπικό.

Ε Ποινολόγιο, Πρόστιμα της Εργατικής Νομοθεσίας

 • Πρόστιμο σε εκπρόθεσμη υποβολή πρόσληψης
 • Πρόστιμο σε απασχόληση επιδοτούμενου ανέργου
 • Πίνακας ανά παράβαση και πρόστιμο

Ζ. Λύση Σύμβασης Εργασίας, Έντυπα Ε5 Οικιοθελής, Ε6 Απόλυσης, Ε7 λήξης Σύμβασης

 • Καταγγελία σύμβασης εργασίας, Συμπλήρωση εντύπου καταγγελίας Ε6 <<ΕΡΓΑΝΗ>>, πραγματικές εφαρμογές
 • Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης, Απαγόρευση απόλυσης, Περιορισμός αποζημίωσης
 • Οικειοθελής αποχώρηση, Γνωστοποίηση στο <<ΕΡΓΑΝΗ>>
 • Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Αναλυτικά Υποδείγματα για κάθε περίπτωση, Διευκρινίσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3-Ε11, κρίσιμα σημεία ελέγχου
 • Η. Πρακτικά Παραδείγματα
 • Αναλυτικοί υπολογισμοί παραδείγματα
 • Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα
 • Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
 • Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
 • Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
 • Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
 • Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών
 • Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια γάμου κ.λ.π.
 • Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
 • Ετεροχρονισμένη & βραχεία Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας
 • Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
 • Ειδικά θέματα -ανάπτυξη
 • Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
 • Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
 • Μείωση Προσωπικού, Λύσεις Προβλήματα Διαδικασίες
 • Θ. Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ
 • Εκμάθηση υποβολής Εντύπων σε ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ
 • Τι θα ελέγχεται οπωσδήποτε πριν την Οριστικοποίηση
 • Ι. Τα απαραίτητα έγγραφα σε Ελέγχους ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ
 • Πίνακας απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος, με όλες τις απαραίτητες υποδείξεις – τι να προσέξετε και τι να αποφύγετε

Κ. ΕΦΚΑ: όλα τα βήματα για την Ηλεκτρονική αίτηση Συνταξιοδότησης

 • Καταμέτρηση Ενσήμων μέσα από το πληροφοριακό σύστημα atlas
 • Νέα όρια Ηλικίας, πλήρης και μειωμένη σύνταξη
 • Σύνταξη μετόχου Α.Ε., ΕΠΕ
 • Αναλυτικοί Πίνακες για πλήρη και μειωμένη σύνταξη
achievement