Επιχειρησιακή έρευνα

  • Μέθοδος Συμπλεξ
  • Βορειοδυτικη γωνία
  • Ελάχιστο  Μονοπάτι
  • Μέθοδος Βογκελ
achievement