Οικονομετρία

  • Στατιστική Επαγωγή στο απλό γραμμικό υπόδειγμα
  • Απλό γραμμικό υπόδειγμα και η μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων
  • Πολλαπλό Γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης
  • Έλεγχος γενικών γραμμικών υποθέσεων
  • Έλεγχοι Διαρθρωτικών Μεταβολών
achievement