Μικροοικονομία

  • Νόμος Προσφοράς και ζήτησης
  • Σημεία Ισορροπίας
  • Ελαστικότητες
  • Χρησιμότητες καταναλωτή Θεωρία παραγωγής
  • Μασσαλίες και Χισιανες Συναρτήσεις
  • Μορφές Αγοράς (Μονοπώλιο- Ολιγοπώλιο)
achievement