Εταιρικά

Λογιστική κόστους

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουμε στα σημαντικότερα πρακτικά θέματα της τήρησης λογιστικών βιβλίων Ομορρύθμων Εταιριών, Ετερορρύθμων

  • 40 ώρες
Register Yourself!

Φορολογία Κατοχή Ακινήτων

ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φόρος και ανταποδοτικό τέλος. Κατηγοριοποίηση φόρων ακινήτων. Έννοια μαχητού τεκμηρίου και έννοια αμάχητου τεκμηρίου.

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Φορολογικά

Ολοκληρωμένο φορολογικό σεμινάριο που καλύπτει όλη την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να συμπληρώνουν όλα τα

  • 15 ώρες
Register Yourself!

Μισθοδοσία

Α. Εισαγωγικές Έννοιες -Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το νέο πλαίσιο μετά την ΕΓΣΣΕ του 2017 Έννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης

  • 15 ώρες
Register Yourself!
achievement