Φοιτητικά

Λογιστική ΙΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Πρόκειται για το μάθημα που ακολουθεί τη λογιστική σε συνδιασμό με Βασικές Αρχές του Ελληνικού Λογιστικού Προτύπου   (Ε.Λ.Π.) 

  • 40 ώρες
Register Yourself!

Λογιστική ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η διοικητική Λογιστική μας βοηθάει να αποκτήσουμε σχετικές πληροφορίες για το κέρδος της εταιρίας δηλαδή να

  • 40 ώρες
Register Yourself!

Λογιστική Ι

Στόχος είναι η ανάλυση και κατανόηση τις θεμελιώδεις έννοιες και τα βασικά εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, καθώς και της

  • 40 ώρες
Register Yourself!

Οικονομετρία

Στατιστική Επαγωγή στο απλό γραμμικό υπόδειγμα Απλό γραμμικό υπόδειγμα και η μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων Πολλαπλό Γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Επιχειρησιακή έρευνα

Μέθοδος Συμπλεξ Βορειοδυτικη γωνία Ελάχιστο  Μονοπάτι Μέθοδος Βογκελ

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Στατιστική

Περιγραφική Στατική Συχνότητες Παρατήρησης Τυπική Απόκλιση, Διακύμανση Σταθμικός Μέσος Συντελεστής Μεταβλητότητας Επαγωγική Στατιστική Επαγωγική

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης

Ανάλυση χρονοσειρών στασιμότητας και αυτοσυσχέτιση Μέθοδος ελαχίστων Μονοπατίου Ζεύγατος, Δέντρου Θεωρία Παιγνίων Δέντρα Αποφάσεων.

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Μακροοικονομία

Εισόδημα και Δαπάνη (IS-LM) Καμπύλη Συνολικής Ζήτησης και Προσφοράς Ζήτηση Χρήματος Προσφορά Χρήματος Οικονομικοί Κύκλοι Συναθροιστική ζήτηση και

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Μικροοικονομία

Νόμος Προσφοράς και ζήτησης Σημεία Ισορροπίας Ελαστικότητες Χρησιμότητες καταναλωτή Θεωρία παραγωγής Μασσαλίες και Χισιανες Συναρτήσεις Μορφές Αγοράς

  • 20 ώρες
Register Yourself!

Οικονομικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν να μελετούν δεδομένα/ στατιστικές, εντοπίζουν, διερευνούν τις τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα, προτείνουν τρόπους

  • 20 ώρες
Register Yourself!
achievement